Forside / Rekruttering


Venstre meny

Nergard as

Right menu

Ønsker du å jobbe hos oss?

Ta kontakt!


Ønsker du å jobbe hos oss?

Ønsker du å jobbe i fiskeriyrket, se informasjon under i forbindelse med krav og opplæring.

Send gjerne en e-post til vår mannskapsansvarlig, Willy Kristoffersen, slik at vi får opprettet en profil på deg. De opplysninger som er viktige i en slik e-post er blant annet navn, adresse, mobiltelefonnummer, fødselsår og om du har erfaring fra før.

Lærlinger

Vi har ordninger for lærlinger om bord i båtene.

Informasjon om lærlingordningen fås ved kontakt med Opplæringskontoret for fisk i Troms, se www.okfisktroms.no.

Helseerklæring

Helseerklæring er obligatorisk for alle som skal reise på fiskebåt, attesten må forevises før ansettelse hos oss.

Sjøfartsdirektoratet har laget en liste over godkjente sjømannsleger.

Sikkerhetsopplæringen

Sikkerhetsopplæringen for fiskere er obligatorisk, men det er mulig å få fritak for kurset i en prøveperiode for de som ønsker å prøve fiskeryrket.

Fiskeridirektoratet gir tilskudd til fiskere som tar grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere, mer info om kriterier her.

Nærmere opplysninger om sikkerhetsopplæringen kan finnes på sidene til Tromsø maritime skole.

Innmelding i fiskerimanntallet

For de som tenker å ha fiskeryrket til sin hovedinntektkilde over tid så kan det være en fordel å søke opptak i fiskerimanntallets blad B. At fiskeren er innført i manntallet er blant annet grunnlaget for å få visse trygdeytelser.

Vilkårene for å bli tatt opp i manntallet er beskrevet i J-melding fra Fiskeridirektoratet

Skjema for søknad om opptak i fiskerimanntallet finner du her.

Garantikassen for fiskere administrerer mange av de trygdeordningene som fiskere har rett til i gitte situasjoner.


Webdesign: Vizuelli - Webutvikling: Hålogaland ikt