Forside / Aktuelt / Økonomisk støtte


Venstre meny

Nergard as

Right menu

Ønsker du å jobbe hos oss?

Ta kontakt!


Økonomisk støtte

Nærings- og fiskeridepartementet gir økonomisk støtte til fiskere som tar grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere.

Fremgangsmåten er enkel, fiskeren:

  • velger et sikkerhetssenter etter eget ønske
  • melder seg på sikkerhetskurs
  • betaler en egenandel til sikkerhetssenteret

Hvor stor egenandelen blir avhenger av hva kurset koster på det sikkerhetssenteret som velges – prisene her varierer noe. Sikkerhetssenteret vil få refundert en fast andel av kurskostnadene fra staten når fiskeren har gjennomført og bestått kurset.

Hvis fiskeren er 22 år eller yngre blir tilskuddet større, og egenandelen lavere.

For å få midlene utbetalt må sikkerhetssenteret ta kontakt med økonomiseksjonen hos Fiskeridirektoratet

Les mer om ordningen her


Webdesign: Vizuelli - Webutvikling: Hålogaland ikt