Forside / Aktuelt


Venstre meny

Nergard as

Right menu

Ønsker du å jobbe hos oss?

Ta kontakt!


Livet om bord på J Bergvoll

En mediebok laget av Christina Svanstrøm om livet om bord på J Bergvoll

Økonomisk støtte

Nærings- og fiskeridepartementet gir økonomisk støtte til fiskere som tar grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere.

Opptak i fiskermanntallet

Opptak i fiskermanntallet via Altinn.

Bestått fagprøve

Høsten 2013 har to nye lærlinger bestått fagprøven i Fiske og Fangst.

Redningstjenesten i Norge er en viktig og essensiell del av sikkerheten til sjøfolk

Vi har nettopp hatt en episode der en av våre mannskaper ble akutt syk og det var behov for medisinsk assistanse fra land. I Barentshavet er bruk av redningshelikopter ofte det eneste realistiske alternativet til at båtene selv går med den syke til land for at de skal få nødvendig medisinsk behandling.


Webdesign: Vizuelli - Webutvikling: Hålogaland ikt